Biuletyn KMDG- History of Strzemięcin in Grudziądz

Historia Strzemięcina

Osada powstała we wczesnym średniowieczu i nosiła

pierwotną nazwę słowiańską – Strzemocin.

Gdy Krzyżacy przybyli tu w XIII

wieku, zmienili nazwę  na Stremotschin, a

później wg dokumentu z 1372 r. na Stremenitz. W następnych latach używano nazwy

Preibut, Prybut, Preybut, a to ze względu na trudność w wymawianiu słowiańskiej

nazwy. Za panowania starostów polskich, osada ta  przyjęła nazwę polską – Strzemięcin.

Z historii wiadomo, że w

XIII w. był tam folwark i wieś, umiejscowione na prawym brzegu Wisły,

oddalony od miasta o 1/3 milę na południe i należała do powiatu grudziądzkiego,

ale była własnością miasta. Granicą posiadłości między folwarkiem i miastem

była tzw. „Droga złodziejska” – prowadząca z lasu miejskiego do Wisły. Gdy w

1599 r. dozór kościelny kościoła św. Ducha w Grudziądzu rościł sobie pretensję

do własności Strzemięcina, powołując się na przywilej z 1370 r. – Rada

Miejska przedstawiła rejestry czynszowe z 1410 r., wg których mieszkający

tam rządca płacił oprócz zwykłych zobowiązań miastu 2 grzywny rocznie na św. Marcina.

Oprócz rządcy mieszkało tu kilkunastu czynszowników jak: Culmsee, P. Gorsuch,

Klinkenman i inni, którzy płacili również czynsz wg posiadanego majątku. W 1506 r. Sołtys Walenty, znana postać

tej miejscowości płacił 1 ½ grzywny, a włościan, posiadających

parcele też było płatnikami. Pod koniec XVI w., sąd ostatecznej instancji

przyznał rację miastu, a Król Polski Zygmunt III odnowił przywilej z 1370 r. –

potwierdzając stare prawa miejskie. W późniejszych latach folwark przejęło

miasto, utrzymując rządcę, kilku ratajów i pasterza. W 1632 r. wydzierżawiono

posiadłość Goldschmidtowi na 6 lat, za co ten płacił czynsz w wysokości 600

florenów. Dzierżawca był zobowiązany zbudować dom i stodołę. Drewno i cegłę

dawało miasto.

Zachowany

był trójpolowy system uprawy. Hodowano tu również owce, około 50 – 100 sztuk

bydła, a pastwisko było w lesie miejskim.

via.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s