Lost city districts of Graudenz Grudziadz Fijewo and Fryta

Fryta (Freta, Fritte) originated in the area near bend of the Trinke Canal, roughly between present streets Marii Skłodowskiej-Curie, south end of Sienkiewicza, and east end of Mickiewicza. Over the years Fryta grew an expanded to form Przedmieście Boczne (Seiten-Vorstadt) which encompassed area east of the Brama Boczna Seiten-Tor Side Gate and the city walls, south of Kosynierow Gdyńskich (formerly Ogrodowa) , north of Marii Sklodowskiej Curie (formerly Trinkestraße, Trynkowa) and west of the Trinke Canal (Kanał Trynka, Trinke)

Fijewo (Fiou, probably derved from German Vieh “cattle”) arose from a manor  just north of the Marienwerdersches Tor Brama Kwidzyńska erroneously mistakingly also called Lessersches Tor Brama Lasińska, today roughly Kwidzyńskie Przedmieście Marienwerdersche Vorstadt- anything north of the Marienwerder Gate with the city walls, Kosynierow Gdyńskich and west of the Trnke Kanał Trynka Trinke Canal, an arm of the river Ossa Osa .

Fijewo

 i Fryta, zapomniane dzielnice Grudziądza.

Fryta. Pierwsze wzmianki

o tym osiedlu znajdujemy już w XIII w., jako Fryta zamkowa. Leżała w zakolu

obecnej Trynki, na jej prawym brzegu, w kwadracie obecnych ulic: Marii

Skłodowskiej-Curie, Groblowej, Mickiewicza.

Około 1415 r. Krzyżacy pobudowali tu młyny; tzw. Nagórny

– w zakolu Trynki i Nadolny- przy ujściu Trynki do Wisły i połączono je

Rowem Młyńskim – tzw. Młynówką (obecnie zakryta część Trynki). Rzeczka ta miała

za zadanie zbierać i odprowadzać do Wisły z wysychającego jeziora w Tuszewie

oraz i odnogi Ossy – nieuregulowanej.

Przy Młynówce osiedlali się pierwsi osadnicy. Za czasów

komtura Siegharda von Schwarzburg, w latach 1320-1328, na polach Fryty

i południowej części osiedla Fijewa wytyczono ogrody tzw. uprzywilejowane

– leżące bliżej miasta i nieuprzywilejowane – leżące bliżej odnogi Ossy – obecnej

Trynki. Po lewej stronie Ossy istniały łąki zamkowe, poprzecinane groblami.

Czynsze za te ziemie były zróżnicowane ze względu na wielkość ogrodów i stodół.

Ludność dzieliła się na dwie grupy: mieszczan – mieszkających w mieście i

przedmieszczan – mieszkających poza miastem. Ogrody istniały aż do połowy XVIII

wieku.

via.

KMDG – Biuletyn Koła Miłośników w Dawnego Grudziądza – Fijewo i Fryta, zapomniane dzielnice Grudziądza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s