Category Archives: history

Autumn at Aegi Church

 

Aegidienkirche Hannover St. Giles Church

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 054

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 055

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 056

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 057

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 058

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 059

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 060

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 061

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 062

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 063

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 064

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 065

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 066

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 067

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 068

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 069

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 070

var flattr_uid = ”;
var flattr_tle = ‘Autumn at Aegi Church’;
var flattr_dsc = ‘

 

Aegidienkirche Hannover St. Giles Church

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 054

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 055

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 056

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 057

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 058

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 059

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 060

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 061

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 062

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 063

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 064

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 065

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 066

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 067

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 068

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 069

Grotehaus Neues aegidientor Bf Nordstadt Brinker Hafen MLk Beneckeallee 2011-10-09 070

‘;
var flattr_cat = ‘text’;
var flattr_lng = ‘de_DE’;
var flattr_tag = ”;
var flattr_url = ‘https://wittiact.wordpress.com/2011/10/11/autumn-at-aegi-church/’;
var flattr_hide = ‘false’;

Frankfuter Landwehr – Wikipedia

 

 

 

 

 

Datei:Frankfurt Am Main-Kuehhornshof-Karte-Pelissier.jpg – Wikipedia.

Castra Vindobona – The Roman fort in Vienna

 

 

 

 

 

File:Vindobona 250-300.svg – Wikipedia, the free encyclopedia.

Birds eye view of first Fort Dearborn

 

 

 

 

 

File:Birds eye view of first Fort Dearborn.jpg – Wikipedia, the free encyclopedia.

Lost forgotten suburbs of Graudenz Grudziądz Fijewo Fiewo Fritte Fryta on Westpreussen.de

The suburbs of Graudenz

Fiewo (German name) Fijewo (Polish name)

and

Fritte (German name) Fryta (Polish name)

are alisted at Westpreussen.de Ortsverzeichnis Directory of Locations:

Chomsekrug, other name Krug Fiewo  (Fiewo Inn)

Fiewo, other place name Vorwerk Fiewo, Polish name Fijewo (Fiewo Manor, Fiewo Farm)

Tuscherdamm, other name Schloßfreiheit Fiewo (Castle Liberty Fiewo)

Ziegelei Fiewo, (Fiewo Brickworks), Polish place name Fijewo

Fritte Polish Name Fryta FretaBiuletyn KMDG- History of Strzemięcin in Grudziądz

Historia Strzemięcina

Osada powstała we wczesnym średniowieczu i nosiła

pierwotną nazwę słowiańską – Strzemocin.

Gdy Krzyżacy przybyli tu w XIII

wieku, zmienili nazwę  na Stremotschin, a

później wg dokumentu z 1372 r. na Stremenitz. W następnych latach używano nazwy

Preibut, Prybut, Preybut, a to ze względu na trudność w wymawianiu słowiańskiej

nazwy. Za panowania starostów polskich, osada ta  przyjęła nazwę polską – Strzemięcin.

Z historii wiadomo, że w

XIII w. był tam folwark i wieś, umiejscowione na prawym brzegu Wisły,

oddalony od miasta o 1/3 milę na południe i należała do powiatu grudziądzkiego,

ale była własnością miasta. Granicą posiadłości między folwarkiem i miastem

była tzw. „Droga złodziejska” – prowadząca z lasu miejskiego do Wisły. Gdy w

1599 r. dozór kościelny kościoła św. Ducha w Grudziądzu rościł sobie pretensję

do własności Strzemięcina, powołując się na przywilej z 1370 r. – Rada

Miejska przedstawiła rejestry czynszowe z 1410 r., wg których mieszkający

tam rządca płacił oprócz zwykłych zobowiązań miastu 2 grzywny rocznie na św. Marcina.

Oprócz rządcy mieszkało tu kilkunastu czynszowników jak: Culmsee, P. Gorsuch,

Klinkenman i inni, którzy płacili również czynsz wg posiadanego majątku. W 1506 r. Sołtys Walenty, znana postać

tej miejscowości płacił 1 ½ grzywny, a włościan, posiadających

parcele też było płatnikami. Pod koniec XVI w., sąd ostatecznej instancji

przyznał rację miastu, a Król Polski Zygmunt III odnowił przywilej z 1370 r. –

potwierdzając stare prawa miejskie. W późniejszych latach folwark przejęło

miasto, utrzymując rządcę, kilku ratajów i pasterza. W 1632 r. wydzierżawiono

posiadłość Goldschmidtowi na 6 lat, za co ten płacił czynsz w wysokości 600

florenów. Dzierżawca był zobowiązany zbudować dom i stodołę. Drewno i cegłę

dawało miasto.

Zachowany

był trójpolowy system uprawy. Hodowano tu również owce, około 50 – 100 sztuk

bydła, a pastwisko było w lesie miejskim.

via.

Witamy na stronie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Witamy na stronie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza.

Lost city districts of Graudenz Grudziadz Fijewo and Fryta

Fryta (Freta, Fritte) originated in the area near bend of the Trinke Canal, roughly between present streets Marii Skłodowskiej-Curie, south end of Sienkiewicza, and east end of Mickiewicza. Over the years Fryta grew an expanded to form Przedmieście Boczne (Seiten-Vorstadt) which encompassed area east of the Brama Boczna Seiten-Tor Side Gate and the city walls, south of Kosynierow Gdyńskich (formerly Ogrodowa) , north of Marii Sklodowskiej Curie (formerly Trinkestraße, Trynkowa) and west of the Trinke Canal (Kanał Trynka, Trinke)

Fijewo (Fiou, probably derved from German Vieh “cattle”) arose from a manor  just north of the Marienwerdersches Tor Brama Kwidzyńska erroneously mistakingly also called Lessersches Tor Brama Lasińska, today roughly Kwidzyńskie Przedmieście Marienwerdersche Vorstadt- anything north of the Marienwerder Gate with the city walls, Kosynierow Gdyńskich and west of the Trnke Kanał Trynka Trinke Canal, an arm of the river Ossa Osa .

Fijewo

 i Fryta, zapomniane dzielnice Grudziądza.

Fryta. Pierwsze wzmianki

o tym osiedlu znajdujemy już w XIII w., jako Fryta zamkowa. Leżała w zakolu

obecnej Trynki, na jej prawym brzegu, w kwadracie obecnych ulic: Marii

Skłodowskiej-Curie, Groblowej, Mickiewicza.

Około 1415 r. Krzyżacy pobudowali tu młyny; tzw. Nagórny

– w zakolu Trynki i Nadolny- przy ujściu Trynki do Wisły i połączono je

Rowem Młyńskim – tzw. Młynówką (obecnie zakryta część Trynki). Rzeczka ta miała

za zadanie zbierać i odprowadzać do Wisły z wysychającego jeziora w Tuszewie

oraz i odnogi Ossy – nieuregulowanej.

Przy Młynówce osiedlali się pierwsi osadnicy. Za czasów

komtura Siegharda von Schwarzburg, w latach 1320-1328, na polach Fryty

i południowej części osiedla Fijewa wytyczono ogrody tzw. uprzywilejowane

– leżące bliżej miasta i nieuprzywilejowane – leżące bliżej odnogi Ossy – obecnej

Trynki. Po lewej stronie Ossy istniały łąki zamkowe, poprzecinane groblami.

Czynsze za te ziemie były zróżnicowane ze względu na wielkość ogrodów i stodół.

Ludność dzieliła się na dwie grupy: mieszczan – mieszkających w mieście i

przedmieszczan – mieszkających poza miastem. Ogrody istniały aż do połowy XVIII

wieku.

via.

KMDG – Biuletyn Koła Miłośników w Dawnego Grudziądza – Fijewo i Fryta, zapomniane dzielnice Grudziądza.

Fijewo.

Osada, później folwark

znajdowały się zaraz za miastem na północ od Bramy Łasińskiej i sięgają XIII i

XIV wieku, kiedy to Krzyżacy, właściciele zamku, założyli tam gospodarstwo dla

własnych potrzeb, zaopatrując się w mięso i płody rolne. Istniało tam kilka

spichlerzy. Z biegiem czasu przy trakcie łasińskim – obecnie ul.

Wybickiego zasiedlali się pojedynczo osadnicy. W średniowiecznych aktach,

obszar ten figuruje jako Fijewo lub Fiou, zapewne od niemieckiej nazwy bydła

„Vieh”.)

via.

Destroyed cemeteries in Graudenz Grudziadz. Culprit . perpetrator: socialist dictatorship 1945-1989

These cemeteries – whole chapels, tombstones, ornate chapel-tombs- have been brutally destroyed by the Polish socialist racist dictatorship in an act of anti-German fascist barbaric anti-historic blind anti-cultural vandalism, tantamount to and on a par with German Nazi crimes. So these are Polish Nazi crimes, keeping up the Polish tradition of forceful brutal Polonisation of Germans from 1920-1939 – the brutal suppression of then German mojority which was until 1920 a majority but was forced by brutal racist fascist Poles to leave after 1920. These cemeteries existed on  map from 190ß and still existed by the end of World War Two, but were destroyed after 1945 by Polish “socialist” Nazis of the Polish People’s Republic. These wrongdoings haven’t been undone nor rectified nor reminisced nor remembered yet.

Protestant Cemetery at the street now called Kosynierow Gdynskich

Now a playground for children.

Location in Google Maps between now Kosynierow Gdynskich, Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza and Groblowa

Catholic Cemetery at the street now called Rybacka

Now the sports ground of the King John III Sobieski High School No 2 – II LO.

Location in Google Maps at Rbacka near the corner of Marcinkowskiego 

Protestant Cemetery between streets now called Aleja 23 Stycznia and Torunska (and Marcinkiewicza)- then Getreidemarkt and Thorner Straße

Now Sibirians Middle School No 6 -Gimanzjum Nr 6 Sybirakow.

Location in Google Maps

Protestant Cemetery at the street now called Kalinkowa

Now two highrises of flats

Location in Google Maps between the present streets Kalinkoa, Piaskowa, Kepowa and Wislana